Ďalekozrakosť – Hypermetropia

mar 12, 2024 | Ochrana zraku

Ďalekozrakosť – Hypermetropia
Hypermetropia (hyperopia) – ďalekozrakosť
Hypermetropia, často označovaná ako ďalekozrakosť, je jednou z najbežnejších očných chýb. V tomto článku sa pozrieme na to, čo ďalekozrakosť vlastne je, ako sa prejavuje a aký je správny postup na zvládanie tejto očnej vady.

 

Čo je to hypermetropia
Hypermetropia alebo ďalekozrakosť, je veľmi rozšírená refrakčná vada. Osoba s ďalekozrakosťou väčšinou vidí dobre do diaľky, ale na blízke predmety a na počítač musí zaostrovať. Pokiaľ je vada väčšia ako zaostrovacia schopnosť očí, dôjde k rozmazaniu videnia na všetky vzdialenosti.

 

Rozdelenie ďalekozrakosti
Hypermetropiu môžeme rozdeliť podľa príčiny vzniku na axiálnu a refrakčnú.

 

Axiálna hypermetropia: Táto forma ďalekozrakosti súvisí s dĺžkou oka. Pokiaľ je vaše oko kratšie, než je obvyklé, lúče svetla nedopadajú presne na sietnici, ale až za sietnicu, čo vedie k rozmazanému videniu.

Refrakčná hypermetropia: O tejto forme hovoríme, keď je lomivosť rohovky a šošovky príliš malá. Lúče svetla sa nezlomia včas na sietnici, ale pretnú sa až za okom, čo opäť vedie k neostrému zobrazeniu.

 

Ďalej rozlišujeme ďalekozrakosť latentnú, ktorú dokáže oko plne kompenzovať fyziologickým napätím (akomodáciou) a manifestnú, ktorú treba korigovať okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami.

 

Ako rozpoznať ďalekozrakosť: Príznaky a prejavy
Hypermetropia – ďalekozrakosť má niekoľko charakteristických prejavov:

 

– Rozmazané videnie do blízka a na počítač: Ak začínate mať problémy s čítaním kníh alebo textových správ na mobile, môže to byť známka ďalekozrakosti.

– Únava očí: Pri pokuse zaostriť na blízke predmety môžete pociťovať únavu a nevoľnosť.

– Bolesti hlavy: Neustále napínanie očí pri snahe zaostriť môže viesť k bolestiam hlavy.

 

Ďalekozrakosť môže mať rôzne prejavy v rôznych svetelných podmienkach. V zlom osvetlení alebo za šera môžu byť symptómy zreteľnejšie. Naopak, za jasného slnečného svetla môžu byť príznaky menej viditeľné.

 

U mladších jedincov s veľkou schopnosťou zaostrovať (akomodovať) býva často hypermetropia úplne bez príznakov. S pribúdajúcim vekom sa naopak problémy zhoršujú.

 

Kedy sa obvykle prejavuje hyperopia
Hypermetropia – ďalekozrakosť môže nastať v rôznych vekových fázach. Väčšinou sa prejavuje v detstve alebo v mladosti a môže sa zhoršovať s vekom. Preto je dôležité pravidelne kontrolovať zrak u očného špecialistu.

 

Mýtus o “Cvičení” očí
Cvičenie očí môže posilňovať očné svaly, ale nemá schopnosť opraviť anatomické nedostatky oka, ktoré spôsobujú ďalekozrakosť. Nosením dioptrických okuliarov alebo kontaktných šošoviek predchádzate nepríjemným pocitom, ako sú bolesti hlavy a bolesti očí.

 

Diagnostika a liečba hypermetropie – ďalekozrakosti
Diagnostika hypermetropie je rýchla a bezbolestná. Oční špecialisti zmerajú váš zrak pomocou moderných prístrojov. Namerané hodnoty potom overí za použitia skúšobnej okuliarovej rámy a skiel.

U detí je vhodné merať hodnotu ďalekozrakosti po rozkvapkaní u očného lekára.

 

Pokiaľ vám bola hypermetropia diagnostikovaná, môžete ju korigovať pomocou okuliarov, alebo kontaktných šošoviek s plusovými hodnotami. Obe tieto možnosti sú efektívne a bezpečné. Oční špecialisti vám pomôžu vybrať tú správnu voľbu pre váš životný štýl a potreby.

 

Prevencia: Ako zmierniť nepríjemné prejavy hypermetropie a predchádzať progresii tejto očnej chyby

– Správna korekcia: Nosenie dioptrických okuliarov so správnou korekciou je najdôležitejšou prevenciou ďalšieho zhoršovania očnej vady.

– Pravidelné očné kontroly: Pravidelné návštevy očného špecialistu môžu zachytiť a riešiť problémy s očami včas.

– Pravidelné prestávky: Ak pracujete dlhšiu dobu do blízka alebo na počítači, nezabudnite na krátke prestávky na uvoľnenie očí.

 

Zhrnutie
Hypermetropia – ďalekozrakosť môže ovplyvniť váš každodenný život. Diagnostika a riešenia sú ľahko dostupné. Nenechajte ďalekozrakosť narušovať vašu kvalitu života a zastavte sa do niektorej z našich očných optík na meranie zraku.