Samovyšetrenie zraku

júl 9, 2021 | Ochrana zraku

Tento test je veľmi jednoduchý a slúži na včasnú diagnostiku ochorení makuly, napr. pri  vekom podmienenej makulárnej degenerácii (ak sa včas zistí, je väčšia šanca na zastavenie progresie ochorenia). Existuje modifikovaná mriežka, ktorá má biely podklad s čiernymi líniami. Je voľne dostupná na internete alebo sa dá stiahnuť do smartfónu ako aplikácia, aby sa pacient mohol sám doma testovať a častejšie kontrolovať svoje centrálne videnie.

Amslerova mriežka je čierny štvorec s rozmermi 10×10 cm, ktorý je horizontálne a vertikálne rozdelený bielymi čiarami tak, že tvorí sieť menších štvorčekov (20×20 štvorčekov, t.j. jedna strana štvorčeka meria 5 mm). Slúži na zistenie defektov do 10° od fixačnej osi.

V strede mriežky sa nachádza bodka s priemerom 3 mm, ktorú fixujte zo vzdialenosti 30 – 35 cm (ak nosíte okuliare, tak test robte s nasadenými okuliarmi). Otestuje si každé oko zvlášť a zistite, či vidíte nejaké zmeny na mriežke (línie sa zdvojujú, sú pokrivené, objavujú sa výpadky obrazu atď.). Ak takéto deformity pozorujete, mali by navštíviť očného lekára.