Veková kategória nad 60 rokov

júl 9, 2021 | Ochrana zraku

Zrak a pribúdajúce roky

S pribúdajúcim vekom sa nám mení aj naše videnie. Vedomosť o tom,  čo môžeme očakávať a kedy hľadať odbornú starostlivosť, nám môže pomôcť ochrániť náš zrak pred jeho vážnym poškodeným. Mali by sme poznať varovné signály a venovať očiam zvýšenú starostlivosť.

Mnoho očných chorôb nemá skoré príznaky,  môžu sa vyvinúť bezbolestne a zmeny na vašom zraku si nemusíme všimnúť, až kým nebude ochorenie v pokročilom štádiu. Preto je dôležité udržiavať si zdravý životný štýl a absolvovať pravidelné vyšetrenia zraku.  Včasné odhalenie choroby môžu výrazne zvýšiť šance na udržanie dobre fungujúceho zraku počas starnutia.

Je dôležité si uvedomiť, že zdravotné problémy ovplyvňujúce iné časti tela môžu mať vplyv aj na náš zrak. Ľudia s cukrovkou alebo hypertenziou (vysokým krvným tlakom) alebo užívajúci lieky, ktoré majú nepriaznivé vedľajšie účinky na zrak, sú najviac ohrození tým, že sa im prvotné ochorenie nepriaznivo prejaví aj na zraku. Opäť tu platí, že správne a efektívne liečenie prvotného ochorenia a pravidelné návštevy aj svojho očného lekára, sú najlepším krokom na ochranu nášho zraku.

Choroby oka zapríčinené narastajúcim vekom

Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je vážne ochorenie oka, ktoré postihuje makulu (stred sietnice citlivej na svetlo v zadnej časti oka) a spôsobuje stratu centrálneho videnia. Znemožňuje nám čítanie, šoférovanie, sledovanie televízie a rozpoznávanie tvárí Choroba je ťažko liečiteľná a často vedie k praktickej slepote. Vo vyspelých krajinách ide dokonca o najčastejšiu príčinu straty zraku vo vyššom veku. Rýchly test Vášho zraku (nielen) na túto chorobu, si môžete spraviť pomocou Amslerovho testu – odkaz – QR kód.

Šedý zákal (katarakta) je ochorenie, ktoré postihuje šošovky očí, ktoré sa postupne zakalia a stratia schopnosť prepúšťať dostatočné svetlo na sietnicu oka. Zvyčajne sa katarakta vyvíja v oboch očiach, ale jedno môže byť horšie ako druhé. Šedý zákal môže spôsobiť rozmazané videnie, zníženú citlivosť na kontrast, zníženú schopnosť vidieť za nízkej hladiny osvetlenia (napríklad pri jazde v noci), matné farby a zvýšenú citlivosť na odlesky. Našťastie v dnešnej dobe je úspešne operačne liečiteľné, keď sa zakalená šošovka odstráni a nahradí sa umelou šošovkou, ktorá nám tu pôvodnú nahradí.

Zelený zákal (glaukóm) je skupina očných chorôb charakterizovaných poškodením zrakového nervu, ktoré vedie k strate periférneho (bočného) videnia. Príčinou je väčšinou nárast vnútroočného tlaku. Často postihuje obe oči. Ak sa glaukóm nelieči, môže viesť k úplnej slepote. Ľudia s rodinnou anamnézou glaukómu a starší ľudia majú vyššie riziko vzniku tejto choroby. Glaukóm je často bezbolestný a bezpríznakový, kým nedôjde k výraznej strate bočného videnia. Preto je dôležitá prevencia a pravidelné návštevy očného lekára.

Odrthnutie sietnice je neželaný stav, kedy dochádza k odrhnutiu alebo oddeleniu sietnice od podkladového tkaniva. Oddelenie sietnice sa najčastejšie vyskytuje spontánne v dôsledku zmien v gélovitej  tekutine – sklovci, ktorý vypĺňa zadnú časť oka. Medzi ďalšie príčiny patrí trauma oka alebo hlavy, zdravotné problémy, ako je pokročilý diabetes a zápalové očné ochorenia. Tento stav môže spôsobiť trvalú stratu zraku, ak nie včas a odborne liečený.

Diabetická retinopatia je stav, ktorý sa vyskytuje u ľudí s cukrovkou. Je to výsledok postupného poškodenia drobných krvných ciev, ktoré vyživujú sietnicu. Z týchto poškodených krvných ciev uniká krv a ďalšie tekutiny, ktoré spôsobujú opuchnutie sietnicového tkaniva a zakalenie. Tento stav zvyčajne postihuje obe oči. Čím dlhšie má človek cukrovku, tým väčšie je riziko rozvoja diabetickej retinopatie. Navyše nestabilita meraní glukózy u osoby v priebehu času môže mať vplyv na vývoj a / alebo závažnosť stavu. Pri najťažšej diabetickej retinopatii môže dôjsť k slepote.

Hypertenzná retinopatia vznikne v oku ako následok neliečeného vysokého krvného tlaku (hypertenzia). Ten spôsobuje abnormality krvných ciev v oku, zhrubnutie malých tepien, blokovanie krvných ciev a ich následné krvácanie. Pre zachovanie zdravia zraku je veľmi dôležité, aby sme mali svoj krvný tlak pod kontrolou, v prípade že trpíme vysokým krvým tlakom mali by sme dodržiavať liečebný režim a pravidelne chodiť na kontroly k očnému lekárovi.

Syndróm suchého oka je stav, pri ktorom človek produkuje príliš málo alebo nekvalitné slzy. Slzný film zaisťuje hydratáciu povrchu oka, hladký povrch oka, odstraňovanie baktérii a odumretých buniek, má antibakteriálny účinok a podieľa sa na výžive oka (rohovky). Z toho dôvodu je dostatočné množstvo sĺz dôležité pre udržanie zdravia očí a pre udržanie dobrého zraku. S pribúdajúcim vekom však slzné žľazy produkujú menej sĺz. Výsledkom môže byť, že oči budú suché a podráždené.  

Preventívne prehliadky

Počas týchto rokov by ste mali absolvovať komplexné očné vyšetrenie u očného lekára (oftalmológom) optimálne raz rok alebo podľa odporúčania Vášho očného lekára, aby Vám riadne vyšetril zrak a prípadne včasne zachytil možné očné a zrakové anomálie, ktoré by mohli neskôr viesť k vážnejším komplikáciám. 

Ďalšie zmeny zraku

Rovnako ako naše telo, aj naše oči a videnie sa postupne mení s pribúdajúcim vekom. Zmeny sa nemusia týkať každého v rovnakom rozsahu, ale nižšie uvádzame tie, ktoré sa vyskytujú najčastejšie.

Znížená priestorová orientácia. Starnutím sa nám zužuje zorné pole. Znamená to, že vidíme  menej bočných (periférnych) častí zorného poľa a viditeľný obraz sa nám zmenšuje, a to až o polovicu voči stavu, keď sme boli mladí. Zúžené zorné pole zapríčiňuje, že sa niekedy horšie orientujeme v priestore a trvá nám dlhšie kým nájdeme to čo hľadáme alebo zbadáme z boku blížiace sa nebezpečenstvo (auto, cyklista a pod.). O to viac to môže byť nebezpečné v prípade, ak trpíme aj čiastočnou stratou sluchu.

Adaptácia na tmu. S pribúdajúcim vekom sa znižuje citlivosť sietnice na svetlo, navyše často zakalená šošovka taktiež pohlcuje časť svetla, ktorá by inak dopadla na sietnicu. Preto na dobré videnie potrebujeme jednoducho viac svetla a dlhší čas potrebujeme na to, aby sme sa zvykli na tmu. V priemere až o 10 minút viac potrebujú ľudia vo veku 70 rokov na adaptáciu v tme v porovnaní s ľuďmi vo veku 40 rokov.

Problémy s oslnením. Pri šoférovaní sa nám častejšie stáva, že viac vnímame oslnenie od protiidúceho auta, od odrazu slnka alebo pouličných lámp. Zmeny v očných šošovkách spôsobujú, že svetlo vstupujúce do oka sa skôr rozptýli, než aby sa sústredilo presne na sietnicu. To vytvára pre nás silnejší pocit oslnenia a oko sa na situáciu pomalšie adaptuje.

Zníženie vnímania farieb. Je preukázané, že starší ľudia majú podstatne znížené vnímanie farieb.  Môže za to najmä zakalenie šošovky ale i zmeny na sietnici.  To sťažuje videnie a vnímanie a rozlišovanie medzi odtieňmi farieb.

Znížená tvorba sĺz.  Slzný film zaisťuje hydratáciu povrchu oka, hladký povrch oka, odstraňovanie baktérii a odumretých buniek, má antibakteriálny účinok a podieľa sa na výžive oka (rohovky). Z toho dôvodu je dostatočné množstvo sĺz dôležité pre udržanie zdravia očí a pre udržanie dobrého zraku. S pribúdajúcim vekom však slzné žľazy produkujú menej sĺz. Výsledkom môže byť, že oči budú suché a podráždené.

Ako si chrániť zrak každý deň

Náš zrak si správnou ochranou a správnym prístupom môžeme chrániť dodržiavaním nasledujúcich pravidiel:

Ochrana pred tzv. modrým svetlom – Chráňme si oči pred viditeľným svetlom s nízkou vlnovou dĺžkou. Väčšina digitálnych obrazoviek a LED žiaroviek vyžarujú svetlo, ktoré má kratšiu vlnovú dĺžku a nachádza sa v modrej časti spektra. Časté a pravidelné vystavenie týmto vlnovým dĺžkam môže spôsobovať pomalé poškodenie sietnice, ktoré sa môže prejaviť v neskoršom veku ako napr. vznik ochorenia vekom podmienená makulárna degenerácia. Na ochranu zraku by sme mali požívať špeciálne okuliarové šošovky, ktoré blokujú viditeľné svetlo v modrom spektre.

Ochrana pred slnečným žiarením. Slnko vyžaruje škodlivé ultrafialové (UV) žiarenie, ktoré nám môže poškodzovať zrak. Preto je dôležité nosiť kvalitné slnečné okuliare s ochranou proti UV-A a UV-B, najmä pri prudkom slnku v lete, pri mori alebo na horách, a to i v zime.

Fajčenie vystavuje naše oči vysokej hladine škodlivých chemikálií a zvyšuje riziko vzniku vekom podmienenej makulárnej degenerácie (VPMD) a šedého zákalu (katarakty).

Vyvážená strava. V rámci zdravej výživy je dôležité prijímať dostatok vitamínov a látok pre zdravé fungovanie organizmu. Vyberte si potraviny bohaté na antioxidanty, ako je listová, zelená zelenina a ryby. Medzi dôležité látky, ktoré by sme mali prijímať sú vitamíny A, C, E a ďalej lutien, omega 3 mastné kyseliny, ktoré fungujú ako prevencia proti VPMD.

Pravidelné cvičenie. Cvičenie zlepšuje krvný obeh, zlepšuje okysličenie a pomáha odstraňovať toxíny z tela. Dobrou fyzickou kondíciou vieme účinne predísť civilizačným ochoreniam (cukrovka, vysoký krvný tlak), ktoré poškodzujú aj náš zrak

Pravidelné vyšetrenie zraku. Aj keď momentálne nepociťujeme problém so zrakom, niektoré ochorenia môžu byť zo začiatku bez zjavných príznakov alebo prejavov. Najlepším spôsobom, ako chrániť svoje oči, je pravidelné vyšetrenie zraku u očného lekára.

Pravidelné očné prehliadky a včasná diagnostika a liečba očných chorôb vám môžu pomôcť zachovať si dobrý zrak po celý život. Samozrejme, k zdravému zraku prispeje aj správne zvolená ochrana očí a zdravý životný štýl.