Rady štylistu pre vás

Veková kategória nad 60 rokov

Veková kategória nad 60 rokov

Zrak a pribúdajúce roky S pribúdajúcim vekom sa nám mení aj naše videnie. Vedomosť o tom,  čo môžeme očakávať a kedy hľadať odbornú starostlivosť, nám môže pomôcť ochrániť náš zrak pred jeho vážnym poškodeným. Mali by sme poznať varovné signály a venovať očiam zvýšenú...

Veková kategória 40 – 59 rokov

Veková kategória 40 – 59 rokov

Prespyopia (alebo ako sa nám skracujú ruky)  Približne od 40. roku života začíname mať problémy s videním na krátku vzdialenosť. Badáme to najmä pri čítaní textov a pri práci na počítači. Väčšinou musíme čítať text z väčšej diaľky alebo zložiť naše súčasné okuliare,...